جوک های باحال تلگرامی

تو مترو بودم رفیقم زنگ زد گفت کجایی؟!

صدا نمیرفت داد زدم گفتم: مولوی ام مولوی…

یه دانشجوی هنر اونجا بود گفت “شما پشم ایشون هم نیستی”


طبق امار و تحقیقات:

‏کمربند ایمنی پراید فقط زمانی خوب کار میکنه که بخوای از تو داشبورد یه چیزی ورداری…


یه‌ بارم رفتم کلاس بازیگری گفتم من میخوام موفق بشم‌، چیکار کنم؟

گفت باید خاک صحنه رو بخوری

فرداش رفتم تئاتر شهر داشتم کف صحنه رو لیس میزدم که دیگه انتظامات اومد از گردنم گرفت پرتم کرد بیرون بیشور


شما تو منوی کافه بنویس خیار سکنجبین کسی استقبال نمیکنه

ولی بنویس کیوکامکوکیز

همه میگن واعو چاو باوکلاوس


بابام فکر میکنه هرچی فاصله اون طرف خط بیشتر باشه باید بیشتر داد بزنه

یه بار به یکی تو آمریکا زنگ زده بود یه جوری داد میزد طرف گفت حاجی قطع کن الکی پول تلفن نده

صدات از پنجره داره میاد!


ماموره جلو ماشینمو گرفت
گفت از کجا میایید و به کجا
میروید؟

گفتم از کوفه می آییم و به شام
میرویم..

کسی آشنا داره تو پارکینگ؟


خاطره ای که از بچگیم دارم اینه که یه روز توی پارک به بابام گفتم:

بابا من زشتم؟

گفت :بچه جون
تو پارک منو بابا صدا نزن
بگو عمو 😐😂‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌


به دوستم گفتن اینجا جلوی پمپ بنزین سیگار نکش
گفت من جلوی بابام هم سیگار میکشم

گفتم بابات که پشت سرته
جوری فرار میکرد که پوزپلنگم بهش نمی‌رسید 😂

دکمه بازگشت به بالا
بستن