رکورد گینس بزرگترین سگ جهان! (عکس)

این سگ غول پیکر که جورج نام دارد ، دارنده رکورد گینس بزرگترین سگ دنیا در سال 2010 شد و در سال 2013 اندکی پس از تولد هشت سالگی اش مرد. جورج 111 کیلوگرم وزن داشته و در حالت نشسته حدود 1 متر قد دارد ولی وقتی روی دست ها و پاهایش قرار دارد ، قد او به بیش از 2 متر میرسد. خوراک این سگ غول پیکر ماهانه حدود 50 کیلوگرم غذای سگ بوده است.

بزرگترین سگ جهان ، بزرگترین سگ دنیا ، عکس های بزرگترین سگ دنیا ، بلند ترین سگ دنیا ، سنگین ترین سگ دنیا  ، حیوانات بزرگ ، حیوانات وحشتناک ، حیوانات ترسناک ، حیوانات عجیب و غریب بزرگترین سگ دنیا

بزرگترین سگ جهان ، بزرگترین سگ دنیا ، عکس های بزرگترین سگ دنیا ، بلند ترین سگ دنیا ، سنگین ترین سگ دنیا  ، حیوانات بزرگ ، حیوانات وحشتناک ، حیوانات ترسناک ، حیوانات عجیب و غریب بزرگترین سگ دنیا

بزرگترین سگ جهان ، بزرگترین سگ دنیا ، عکس های بزرگترین سگ دنیا ، بلند ترین سگ دنیا ، سنگین ترین سگ دنیا  ، حیوانات بزرگ ، حیوانات وحشتناک ، حیوانات ترسناک ، حیوانات عجیب و غریب بزرگترین سگ دنیا

بزرگترین سگ جهان ، بزرگترین سگ دنیا ، عکس های بزرگترین سگ دنیا ، بلند ترین سگ دنیا ، سنگین ترین سگ دنیا  ، حیوانات بزرگ ، حیوانات وحشتناک ، حیوانات ترسناک ، حیوانات عجیب و غریب بزرگترین سگ دنیا

بدون شک نگهداری و مراقبت از این سگ کار بسیار سخت و هزینه بری است  که به گفته صاحب این سگ هزینه نگهداری از این سگ در هر ماه از هزینه زندگی خودش بیشتر بوده است!

همچنین ببینید: عکس هایی از بزرگترین سگ های جهان

نوشته های مشابه