عکس نوشته های سنگین و کنایه دار بعضیا…

عکس نوشته و تکست بعضیا ، مهربونی به بعضیابعضیام عقیده دارن مهربونی مساویه با ضعف…


عکس نوشته و تکست احترام گزاشتن به بعضیا

احترام گزاشتن به بعضیا مثل آب دادن به گل مصنوعیه…

الکی خودتو خسته نکن رگ و ریشه نداره!


عکس نوشته و تکست لاتی نامردی و خیانتکاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بتونیم به بعضیا تبریک بگیم…


عکس نوشته و تکست خفن نامردی و خیانتانقدر بیکاری زیاد شده که بعضیا کارشون شده نامردی و خیانت…


تکست و عکس نوشته خفن بعضیا برای استوریبه بعضیام باس گفت من چشم میزارم تو فقط برو گمشو!


عکس نوشته و تکست آدم زبون نفهم ، بعضیا ادم نیستن به بعضیام کلاً هیچی نباید گفت چون اصلاً زبون آدمیزاد نمی فهمن!


تکست و عکس نوشته دخالت بعضیابعضیام انقدر تو زندگی آدم دخالت میکنن که بهشون باس بگی ببخشید که تو دخالتتون زندگی میکنیم!


عکس نوشته و تکست خدابعضیا رو بیخیال مهم اینه که خدا چی در موردت فکر میکنه…


عکس نوشته و تکست قیافه گرفتن بعضیابه بعضیام باس گفت عزیزم “قیافه” گرفتن قیافه میخواد در جریانی که؟


عکس نوشته و تکست سنگین قیافه گرفتنبه بعضیام باس گفت: انقدر خودتو میگیری آبمیوه نشی یهو…

دکمه بازگشت به بالا
بستن